Veilig Keerbergen

Welkom bij het Buurtinformatienetwerk Keerbergen of kortweg BIN Keerbergen.

Verspreid over het ganse land zijn enkele honderden BIN’s actief. Dit geheel van buurtinformatienetwerken levert prima resultaten. Via deze website informeert BIN Keerbergen u met publieke informatie enerzijds en met afgeschermde ledeninformatie anderzijds. Het buurtinformatienetwerk is een unieke samenwerking tussen burgers, politie en het gemeentebestuur waarin samen zorg wordt gedragen voor veiligheid. Het doel is behoud van veiligheid in onze samenleving waarbij politie en overheid de handhaving van orde en veiligheid uitoefent enerzijds en de burger door te helpen met preventie en communicatie anderzijds.

Lid worden van BIN Centrum Keerbergen? Klik hier en vul het online formulier in.
Lid worden van BIN Golf en Meer? Klik hier en vul het online formulier in.
Lid worden van BIN Kruisheide? Klik hier en vul het online formulier in.
Lid worden van BIN Zeept? Klik hier en vul het online formulier in.