BIN Golf en Meer

Onze missie

In het Buurtinformatienetwerk werken we samen met de overheid en politie, met buurtbewoners, handelaars, kmo of industrie, die veiligheid en respect ervaren als een goede kwaliteit in onze samenleving en dit zo willen behouden, die vertrouwen hebben in de organisatie van onze samenleving waarbij politie en overheid zorg dragen voor het handhaven van orde en veiligheid, en die solidair een eenvoudig engagement willen nemen om te helpen aan preventie en communicatie, zo zorgen we samen voor veiligheid.

Hoe werken we aan veiligheid?

 • door abnormale waarnemingen of gedragingen snel en goed te melden aan de politie.
  • Hoe melden aan de politie ?
   Hoe sneller we melding maken, hoe doeltreffender.
   Een directe telefonische melding is optimaal : je hebt dadelijk contact met de politie die met jouw info iets kan doen en actie kan ondernemen.
  • Wat melden aan de politie?
   Je kent zeer goed je buurt, je omgeving en je gemeente. Je ziet dus wat niet normaal is. Durf dit te vertellen aan de politie, ze kunnen hier professioneel mee omgaan en verder nazoeken of deze gedragingen of vaststellingen ook verdacht zijn.  Zo kunnen we snel onveilige situaties detecteren en voorkomen.
   Tip :  liever te veel melden, dan te laat of te weinig melden ! 
 • door niet-dringende meldingen door te geven aan de coördinatoren van het buurtinformatienetwerk.

101Afspraken in het BIN.

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen : het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de preventiegedachte.

 • Iedereen is vrij toe te treden en kan zich op een positieve manier inschrijven in het BIN-project. Het BIN-lid kan zijn lidmaatschap op gelijk welk ogenblik beëindigen.
 • Om de doelstellingen te bereiken zal het BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden.
 • Misdrijven en verdachte handelingen worden aan de politiediensten gemeld (101) of aan de coördinatoren van het buurtinformatienetwerk.
 • Men is lid van het BIN als men het engagement opneemt om deze communicatie mogelijk te maken en op te volgen.
 • De politiediensten zorgen ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.
 • Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.
 • De leden kunnen hun lidmaatschap duidelijk maken door het gebruik van de BIN-sticker.
 • Het BIN-project zal regelmatig geëvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coördinatoren, de politiediensten en de lokale overheid.
 • De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de werking van het buurtinformatienetwerk en dit conform de wet op de privacy.

Wil je graag lid worden en meewerken aan het buurtinformatienetwerk?

 • Je weet nu hoe het buurtinformatienetwerk werkt en hoe nuttig deze samenwerking met de politie en de lokale overheid kan zijn,
 • je hebt de afspraken gelezen en je gaat hiermee akkoord,
 • je hebt je gsm nummer en/of je mailadres beschikbaar,
 • vul het online formulier volledig in en klik op verzenden,

  Heel binnenkort ontvang je dan de BIN berichten per mail.