Preventiebericht oplichting

By on 2 september 2014

Er circuleert momenteel een mail, zogenaamd uitgaande van ‘Intrum Justitia’, een incassobureau dat zou werken voor de Nederlandse belastingdienst.

Intrum Justitia is een bestaand incassobureau dat internationaal werkt en o.a. in Gent een vestiging heeft. Via het internet zijn er meldingen gevonden van oplichting op de wijze zoals in bijgevoegde mail. Elementen die duiden op oplichting: gebruik van een gmail-adres (door de belastingdienst), de constructie van online ‘krediet kopen’, geen duidelijke afzender (enkel de naam van het incassobureau is vermeld), de mail is zogezegd verzonden door de belastingdienst van Nederland terwijl de mail is ondertekend door het incassobureau, de bestemmeling vermeldt ‘undisclosed-recipients’ wat wijst op een lange lijst bestemmelingen voor eenzelfde mail (allemaal potentiële slachtoffers van de oplichting dus).

Het is niet aan te raden om gevolg te geven aan dergelijke mailberichten. Indien ze toch het slachtoffer zijn van deze of andere vormen van oplichting via het internet, doen ze best aangifte bij de politiediensten.

Bron: ibz.fgov.be