Weet wie er aan je deur staat

Op 8 januari 2015, tijdens de ochtend, bood een manspersoon zich aan een woning in Haacht aan. Hij gaf zich uit als een ‘controleur van een nutsmaatschappij’ en diende de meterstanden op te nemen. De bewoonster liet hem binnen, maar de vrouw kreeg argwaan toen de ‘controleur’ moeite had om de meterstanden te lezen. Ze vertelde de feiten nadien aan haar man. Hij informeerde bij de desbetreffende elektriciteits- en watermaatschappij, maar geen van beide had een controleur gestuurd. Bij navraag in de buurt, bleek de controleur zich nergens anders aangeboden te hebben.

Wij geven je graag enkele tips wat je kan doen als een controleur zich aan je woning aanbiedt:

Weet wie je leveranciers zijn en hoe ze er uitzien. Je kunt meteropnemers onder meer herkennen aan hun kledij, hun voertuig en/of hun legitimatiekaart. Echte bediendes van nutsmaatschappijen kunnen altijd hun dienstkaart voorleggen. Vraag er dan ook naar! Als je twijfelt aan de echtheid ervan, bel dan het algemeen nummer van de maatschappij waarvoor hij zich uitgeeft of de politie via het nummer 101.

De opname van de meterstand gebeurt altijd tijdens de werkweek én tijdens de kantooruren.

Ze vragen nooit geld of contanten van achterstallige of lopende facturen.

Weet dat het jouw woning is en dat je niet verplicht bent om iemand binnen te laten. Laat je toch iemand binnen, laat hem dan niet alleen in je woning en laat je nooit afleiden.

Bron: Lokale Politie BHK
Foto: http://www.energids.be