Zichtbaarheid huisnummers

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan het huis of de brievenbus een vanaf de straat goed zichtbaar huisnummer aan. Elke bewoner is verplicht dat zichtbaar te houden.

Een huisnummer dat goed leesbaar is van op de openbare weg, vermijdt tijdverlies bij dringende interventies van de hulpdiensten.

In de onderrichtingen bij FOD Binnenlandse Zaken staat onder meer dat:

• “een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is;
• ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.”

Over woningen die niet aan de openbare weg zijn gelegen, zeggen de algemene onderrichtingen van de FOD Binnenlandse Zaken: “wanneer een gebouw niet langs de openbare weg gelegen is, dient aan de hoofdtoegang van het terrein waarop dat gebouw opgericht is een duidelijk zichtbaar huisnummer te worden aangebracht.” Als u een nieuw huisnummer aanbrengt, opteer dan één met verlichting.

Deze zijn in het donker ook duidelijk leesbaar. In geval van nood telt elke seconde. De wijkagenten zullen tijdens hun wijkwerking de bewoners van een pand die geen of een moeilijk zichtbaar huisnummer hebben, hierover aanspreken.

Rudi Van Roost, hoofdinspecteur.